Fundacja Piwnica poetycka ENS

Kredens pod oknami

To Osiedlowe Międzypokoleniowe Miejsce Aktywności Lokalnej

Powstało w kwietniu 2019 roku, w wyniku kilkuletniej już współpracy Spółdzielni Mieszkaniowej Szaserów na Pradze Południe i Fundacji Piwnica Poetycka ENS na Rzecz Kultury i dziedzictwa Narodowego.

To tworzenie i wzmacnianie wspólnoty " Małej Ojczyzny" na Pradze Południe w Osiedlu Młodych, to projekt zrodzony z inicjatywy dwojga artystów mieszkańców Osiedla którzy we współpracy z Zarządem Spółdzielni mieszkaniowej "Szaserów", Proboszczem parafii Św. Pawła Apostoła przy ul Kobielskiej, właścicielami okolicznych cukierni rozpoczęli w 2013 roku koncerty symfoniczne i działania dla dzieci i ich dziadków na placu pod dębami na jednym z podwórek Osiedla. To był i jest, nadal trwa cykl koncertów" Pod Oknami "dla ludzi starszych , chorych i gorzej usytuowanych materialnie. Wtedy właśnie dzięki wsparciu i inspiracji Zarządu Spółdzielni Mieszkaniowej „Szaserów” rozpoczął się proces próby otwarcia innych mieszkańców Osiedla na tych których mamy "za ścianą" . Osiedle Nasz Park" nazywane przez mieszkańców( jest zielone i ciche, ze starymi pięknymi lipami i dębami" z ponad 60 letnią tradycją istnienia) zamieszkuje i zamieszkiwało wielu artystów, malarzy , architektów, ludzi wielu zawodów związanych z edukacją i nauką" Dziś ponad połowa kilku tysięcznej społeczności to ludzie starzy, pozamykani w swoich domach i przeszłości. Inicjatywa zrodziła się z potrzeby dzielenia się radością życia, miłością do muzyki, sztuki, miłością do drugiego człowieka, potrzebą uprawiania swego zawodu aktorskiego w jego najczystszej postaci i pasji społecznikowskich Kredens Pod Oknami MIĘDZYPOKOLENIOWE,OSIEDLOWE MIEJSCE AKTYWNOSCI LOKALNEJ udostępnia swoje przestrzenie mieszkańcom i społecznym lokalnym inicjatywom. Należy do Spółdzielni Kultury. Działanie jest współfinansowanie przez miasto stołeczne Warszawa