„… A kiedy nie ma znaku trwalszego niż my nas też nie ma…”

Jerzy Ficowski

Piwnica poetycka

Fundacja

Fundacja Piwnica Poetycka ENS na Rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego powstała z misją społecznie użytecznego działania i tworzenia.

Jest rezultatem pasji i wieloletnich poszukiwań twórczych dwojga artystów Anny Bojarskiej i Marka Urbańskiego i zapraszanych przez nich do współpracy osób .
W obecnej formie prawnej istnieje od 26 stycznia 2018 roku.
Swoje cele realizuje poprzez utrwalanie i tworzenie nowych wartości, inspirowanie i uczenie nowego pokolenia rozwijać się twórczo i umacniać w poczuciu potrzeby patriotycznej aktywności oraz promocji kultury polskiej.
Wspiera i promuje wszelkie aktywności służące harmonii człowieka z jego otoczeniem i kontekstem życia społecznego i kulturowego, rozwoju.

Podejmuje, utrwala, umacnia wszelkie twórcze i konstruktywne inicjatywy służące równowadze i zdrowiu psychicznemu i fizycznemu ludzi we wszystkich grupach wiekowych, i byciu w harmonii z otoczeniem krajobrazowym i geopolitycznym wedle szeroko rozumianych zasad humanitarnego działania i współistnienia także z tzw. ”braćmi mniejszymi” czyli zwierzętami.

Anna Bojarska-Urbańska

Prezes Fundacji Piwnica Poetycka ENS na rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aktorka, pieśniarka ,teatrolog, menadżer kultury. Dziś nie związana na stałe z żadną sceną. Ponad trzydziestoletni staż pracy twórczej: teatr, film TV ( teatry telewizji, seriale, koncerty, recitale). Od dzieciństwa do dziś związana z warsztatami słowa prowadzonymi przez Irenę Jun. Przez 12 lat pracowała także w warszawskim Teatrze Lalka gdzie oprócz pracy artystycznej zajmowała się promocją tej szczególnej sceny. Interesuje ją proces twórczy i poznawczy sam w sobie, w kontekście różnych dziedzin sztuki. Absolwentka Instytutu Teorii Literatury Teatru i Sztuk Audiowizualnych UŁ w Łodzi, Studiów Podyplomowych Pedagogicznych U. Kujawsko-Pomorskiego, Lalkarka-animatorka Wydz. Lalkarski w Białymstoku Akademii Teatralnej w Warszawie, absolwentka Podyplomowych Studiów Zarządzania UW, Podyplomowych Studiów Emisji Głosu Akademii Muzycznej w Bydgoszczy Słuchaczka trzeciego roku Wydziału Malarstwa Akademii Sztuk Pięknych w Warszawie w programie Dorośli do Sztuki - Akademia Otwarta. Uczy się i tworzy w pracowni rysunku i malarstwa prof. Elżbiety Baneckiej

Marek Urbański

Pełnomocnik Fundacji Piwnica Poetycka ENS na rzecz Kultury i Dziedzictwa Narodowego

Aktor teatralny, filmowy, telewizyjny, współpracujący z radiem (słuchowiska, komentarze, własne felietony) dubbingiem i studiami nagrań (filmy dokumentalne, reportaże, listy dialogowe). Twórca wielu umuzycznionych opracowań współczesnej dramaturgii i poezji.

Autor i narrator felietonów radiowych dla Radia Łódź w końcu lat 90 :

Interpretacje – Sztuka – Codzienność Absolwent studiów licencjackich WOT A.T. im. A. Zelwerowicza w Warszawie - Wydział Zaoczny. Student Ireny Jun.

Ze sceną związany od 1975 roku. Uczeń Zuzanny Łozińskiej – Jelenia Góra. Ceni DROGĘ bardziej, niż samo osiąganie CELU. Pierwszy aparat fotograficzny otrzymał z okazji 5-tych urodzin. Po matce ojca, z domu Greim, potomek Michała Greim’a.